9 Mayıs 2016 Pazartesi

Sample Translation: Tech/Engineering

English to Turkish: SAFETY SYSTEMS
General field: Tech/Engineering
Detailed field: Electronics / Elect Eng
Source text - English
5.1. General 
This section covers the minimum design requirements of the protection system. The Contractor shall be responsible to coordinate the parameters of each device, circuit or system within the contract, and to arrive at a totally compatible overall system. The work shall include manufacture, inspection and testing the Manufacturer's works, parking for export, shipment, insurance, delivery to site, installation, electrical connections, testing, commissioning and setting to work the equipment in this section. 


Protection relays shall be numeric type. 


Each individual relay shall be provided with manual built-in operational in service test facilities. 


Relay panels shall be located in the relay room. The panels shall be suitable for floor mounting with bottom cable entries and shall be of IP 41. 


Test boxes and plugs shall be installed in the relay panels for all distance and differential relays in order to test these equipment in operation condition. 


The Contractor shall also be responsible in taking into consideration of the feeders and their system which are to be connected at the remote end of the feeders under consideration. (If necessary)
Translation - Turkish
5.1. Genel 
Bu bölüm, koruma sisteminin asgari tasarım gereksinimlerini kapsar. Yüklenici, sözleşme dahilinde her bir cihazın, devrenin ya da sistemin parametrelerini koordine etmekten ve tamamen uyumlu bir genel sisteme ulaşmaktan sorumlu olacaktır. Çalışma, İmalatçı’nın çalışmalarının imalatını, muayenesini ve test edilmesini, ihracat için biriktirmeyi, sevkiyatı, sigortayı, şantiye alanına getirmeyi, montajı, elektrik bağlantılarını, test etmeyi, devreye almayı ve bu bölümdeki ekipmanı çalışmaya sokmayı içerecektir. 


Koruma röleleri sayısal tip olacaktır. 


Her bir röle için manüel dahili operasyonel hizmet test imkanları sağlanacaktır. 


Röle panelleri röle odasında bulunacaktır. Paneller alttan kablo girişleri ile zemin montajına uygun ve IP 41 olacaktır. 


Test kutuları ve fişler, bu ekipmanı çalışır durumda test edebilmek için, tüm mesafe ve diferansiyel röleler için röle panellerine monte edilecektir. 


Yüklenici, ayrıca, besleyicileri ve dikkate alınacak besleyicilerin uzak ucuna bağlanacak olan sistemleri dikkate almaktan sorumlu olacaktır. (Eğer gerekirse)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder